Hrišćanski vernici danas obeležavaju svetog PROROKA AVDIJU: Na današnji dan nikako ne smete da POMISLITE na ovo, veliki je GREH!

NajŽena Vesti 02.12.2021 11:00 0

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetog proroka Avdije

Hrišćanski vernici danas obeležavaju svetog PROROKA AVDIJU: Na današnji dan nikako ne smete da POMISLITE na ovo, veliki je GREH!

Printscreen

Rodom iz sela Vitaharamska od predela Sihemskih. Živeo na dvoru cara Ahava, ali kada car odstupi od pravog bogopoštovanja i pokloni se idolima, Avdije ne posledova primeru carevom, nego produži služiti Bogu jedinome istinome. A kada opaka carica Jezavelja zbog Ilije diže hajku na sve proroke Božje, Avdija sabra stotinu njih, sakri ih u dve peštere i hranjaše ih do kraja (I. Car. 18, 4). Savremenik velikog proroka Ilije Avdija poštovaše Iliju veoma i slušaše ga u svemu kao sledbenik i učenik njegov. Živeo na 900 godina pre Hrista i upokojio se mirno.

Kada bezakona Jezavelja ubijaše proroke Gospodnje, Avdija uze sto proroka, i sakri ih, po pedeseg u jednu pećinu, i hrani ih hlebom i vodom u vreme gladi koja bi u dane proroka Ilije. Jednom Ahav dozva Avdiju i reče:

- Pođi po zemlji na izvore i na sve potoke, eda bismo našli trave da sačuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka. I podeliše među se zemlju kuda će ići: Ahav otide jednim putem sam, a Avdija otide drugim putem sam.

Ostavio je knjigu proročanstava o carstvu gospodnjem. Kada je umro, sahranjen je sa svojim precima.

Prema verovanjima danas treba izbegavati fizičke poslove, a valja pospremiti kuću i zamesiti hleb.

BESEDA na današnji dan govori o proslavljenju Boga zbog Hrista Gospoda:

Slava Bogu! Slava Bogu u crkvi! Slava Mu zbog Hrista Isusa! Slava Mu u sve naraštaje! Slava Mu va vijek vijeka! Nikome ne priliči slava kao Bogu. Niti iko slavi Boga kao crkva Božja. Hristos je otkrovitelj Boga; otuda sva slava Bogu mora ići kroz Hrista Gospoda. Crkva će trajati kroz sve rodove i naraštaje do kraja vremena; crkva je najčistije telo Hristovo, ispunjeno silom, mudrošću i čudotvorstvom; otuda se slava Bogu diže iz crkve – iz svetinje Svetome, iz čistote Čistome. Bogu je najmilije slavoslovije iz crkve još i zbog toga što je u crkvi mnogo duša i mnogo glasova, pa ipak jednodušnost i jednoglasnost. Neka se niko, dakle, ne izdvaja iz opšteg slavljenja Boga; i neka niko i ne pomisli, da je njegovo slavljenje Boga, u odvojenosti i zasebnosti, bolje nego li slavljenje Boga u jedinstvu i u celini svih vernih. Nije istina, da se jedan član gubi u množini, te se njegov glas pred Bogom ne čuje.

Komentari (0)
Loading