Impresum

Izdavač: Alo Media System d.o.o. Beograd, Kosovska 26/III

Direktor

Dragan Lazić

Direktor weba

Nina Aralica

Glavna i odgovorna urednica

Jelena Vukelić

Zamenica glavne i odgovorne urednice

Tamara Đurđević 

Redakcija:

Kristijana Ćaćić

Andrea Orlandić

Lana Vidović

Nena Janković

Community manager

Jelena Vamović

Urednik foto sektora

Ognjen Radošević

Marketing i PR

Ivana Milenković

Menadžer korporativnih komunikacija

Končita Pjević

Redakcija

Tel: 011/400-32-40

Email: redakcija@najzena.rs